Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

ROZWÓJ PRZEDSIĘWZIĘCIA KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

 

Liczba parafii do 2011

Zebrane kwoty w tys do 2011

Liczba grup kolędniczych do 2011

Liczba kolędujących dzieci do 2011

Liczba odwiedzonych rodzin do 2011

Zbiorczy poglądowy bez tabeli

Zbiorczy poglądowy z tabelą

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;