Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży

Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży (SAM) to dwa stopnie formacji realizowane w sześciu spotkaniach (każdego roku trzy spotkania). Program obejmuje wykłady i warsztaty z zakresu teologii misji, duchowości misyjnej, metodologii i współpracy misyjnej w ramach PDM.

SAM ma na celu przygotowanie kompetentnych formatorów dla wspólnot parafialnych, a jednocześnie animatorów grup PDM, a zwłaszcza Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła i Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD). Cały profil Szkoły ukierunkowany jest na współpracę w ramach PDM ze specjalnym uwzględnieniem PDMD. SAM odsłania i ugruntowuje w młodych ludziach świadomość i duchowość misyjną, a także pozwala nabyć pewną wiedzę, która w środowiskach parafialnych inspiruje do animacji i współpracy misyjnej. Szczególnym owocem SAM jest animacja misyjna młodzieży i dzieci w szkołach i grupach parafialnych, a jako jej następstwo uniwersalna współpraca misyjna.

Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży (SAM) jest organizowana od 2002 roku (w latach 1998-2001 organizowana była wspólnie z dorosłymi). Każdego roku bierze w niej udział ok. 40 młodych ludzi.


Archiwum fotograficzne

Szkoła Animacji Misyjnej I stopnia (cz. 3) - 1-3 II 2013
Szkoła Animacji Misyjnej I stopnia (cz. 2) - 14-16 XII 2012
Szkoła Animacji Misyjnej I stopnia (cz. 1) - 26-28 X 2012
Szkoła Animacji Misyjnej II stopnia (cz. 3) - 24-26 II 2012

Szkoła Animacji Misyjnej II stopnia (cz. 2) - 16-18 XII 2011

Szkoła Animacji Misyjnej II stopnia (cz. 1) - 21-22 X 2011

Szkoła Animacji Misyjnej I stopnia (cz. 3) - 18-20 II 2011
Szkoła Animacji Misyjnej I stopnia (cz. 1) - 22-24 X 2010
Szkoła Animacji Misyjnej II stopnia (cz. 3) - 26-28 II 2010
Szkoła Animacji Misyjnej II stopnia (cz. 2) - 18-20 XII 2009

 Szkoła Animacji Misyjnej II stopnia (cz. 1) - 23-25 X 2009

Szkoła Animacji Misyjnej I stopnia (cz. 3) - 27 II 1 III 2009

Szkoła Animacji Misyjnej I stopnia (cz. 2) - 19-21 XII 2008

Szkoła Animacji Misyjnej I stopnia (cz. 1) - 24-26 X 2008

Szkoła Animacji Misyjnej II stopnia (cz. 3) - 15-17 II 2008
Szkoła Animacji Misyjnej II stopnia (cz. 2) - 14-16 XII 2007 
Szkoła Animacji Misyjnej II stopnia (cz. 1) - 26-28 X 2007  
Szkoła Animacji Misyjnej I stopnia (cz. 3) - 23-25 II 2007  
Szkoła Animacji Misyjnej I stopnia (cz. 2) - 15-17 XII 2006  
Szkoła Animacji Misyjnej I stopnia (cz. 1) -   7-29 X 2006  

 

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;