Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Ks. Marian Pazdan

Loubomo, 5 listopada 1985 r.  

Diecezja Nkayi, w której jesteśmy, jest najbardziej religijna w Kongo. Otrzymaliśmy parafie w „miastach", by odbyć staż pastoralny przez rok. Ks. Biskup miejscowy jest nam bardzo życzliwy i jak już napisałem naszemu Ks. Biskupowi, nawet pojechał z nami do Brazzaville po odbiór naszych bagaży. Dzięki Niemu nie zapłaciliśmy cła, jedynie opłatę pocztową. A więc dzięki Niemu wyszliśmy na cało.

Misjonarze francuscy, u których jesteśmy, są również dobrzy dla nas. Choć ten model duszpasterstwa francuskiego nie we wszystkich punktach nam odpowiada. Można tu doznać wielu radości patrząc jak ten lud się modli i angażuje w sprawy Boże.. Zapisaliśmy na katechumenat w naszej parafii, na wszystkie lata, około 600 osób i do tego jeszcze mamy wiernych w pięciu wioskach. Czujemy się tutaj potrzebni.

Jednak można się też czuć przygnębionym, widząc ten kontrast między dobrobytem Zachodu i nędzą tutaj.. Dla mnie jest ciężkim przeżyciem, gdy raz po raz przychodzi jakieś dziecko czy starszy i mówi: „Jestem głodny".

Opiekuję się ministrantami, jest ich około 70. Kupiłem im piłkę, ale podczas meczu często wysiadają, bo są niedożywieni. Trochę chcę im pomóc, ale skromne są nasze możliwości.

My trzej nowi, w tym nowym klimacie i środowisku, czujemy się dobrze, bez większych w tej chwili kłopotów. Mamy przekonanie, że Łaska Boża i modlitwa wielu ludzi nam towarzyszy. Polecamy się również dalszej pamięci modlitewnej.

Adresy nowych misjonarzy:

Ks. Jan Kudłacz
SKAT I
Paroise B.P. 108
Rep. Pop. du Congo /Afryka/

Ks. Marian Pazdan LOTJBOMO /Fatima/ B.P. 131
Rep. Pop. du Congo /Afryka/

Ks. Jan Piotrowski
LOUBOMO /St. Paul/ B.P. 151
Rep. "Pop. du Congo /Afryka/

Ks. Marian Pazdan
Kongo-Brazzaville
Głoście Ewangelię 4(1985), s. 57-58.
(z listu do diec. dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych, Ks. prałata Adama Nowaka)