Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

ks. Tomasz Kania

Ks. Tomasz Kania w swoim liście wspomina wizytę ks. bpa Wiktora Skworca w Republice Konga. Pisze też o swojej afrykańskiej parafii oraz funkcjonowaniu tamtejszej szkoły. Ma również nadzieję na realizację kolejnych projektów.

Gamboma, 20 stycznia 2009 r.

Moi Drodzy,

Minęło już kilka miesięcy od wizyty ks. bpa Wiktora Skworca i polskich pielgrzymów w naszym Kongo. Pragnę w kilku słowach uchwycić to, co istotne i ważne szczególnie dla nas tutaj pracujących, by nie umknęły wraz z upływającym czasem jubileusze, które tutaj wspólnie przeżyliśmy. Rok 2008 był dla nas misjonarzy rokiem szczególnym. Kolejna, bo 35 rocznica początku wyjazdów tarnowskich fideidonistow, jak również 10 rocznica śmierci ks. Jana Czuby skłaniają do refleksji, modlitwy i odważnego spojrzenia w przyszłość.  

To już kilka miesięcy minęło od chwili, kiedy ks. bp Wiktor Skworc sprawował mszę św. w naszym kościele w parafii św. Piusa X w Gamboma. Była to również msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego z uczestnictwem dzieci ich rodziców i nauczycieli. Dzisiaj po kilku miesiącach z radością patrzę wstecz. W przedszkolu mamy w tym roku szkolnym 60 dzieci, które spotykają się w zaadoptowanych salach – jedna z nich to dawny magazyn wyremontowany i przystosowany do zajęć szkolnych. W szkole podstawowej obecnie jest 150 uczniów. Po wizycie Księdza Biskupa i tarnowskiej delegacji został wyremontowany jeden z budynków szkoły podstawowej. W gimnazjum jest 95 uczniów. Pośród innowacji tego roku szkolnego jest nauczanie języka niemieckiego – jako drugiego języka obcego po angielskim i informatyki we wszystkich klasach gimnazjum. Mam nadzieję, ze podczas ferii wielkanocnych choć w części uda się dokończyć i pomalować budynek gimnazjum. Atmosfera w szkole jest dobra, również dzięki pracy i obecności sióstr ze Zgromadzenia św. Józefa. Siostra Roberta – dyrektorka, i pozostałe siostry Afrykanki (3) zaangażowane w edukację wnoszą swoją osobą wiele dobra i wyczucia artystycznego. Edukacja w naszej szkole jest połączona z ewangelizacją. We wszystkich klasach jest katecheza i raz w tygodniu wszyscy uczniowie uczestniczą we mszy św. Liturgia jest przygotowywana przez uczniów, dlatego w każdą sobotę organizujemy w kościele powtórkę ze śpiewu.  

Na parceli przykościelnej trwają prace budowlane nowego domu parafialnego. Będzie się w nim się znajdować duża sala audiowizualna - póki co filmy religijne sa wyświetlane na wyremontowanej werandzie - oraz czytelnia z biblioteką. Dzięki pomocy DDM z Tarnowa został również wykonany odwiert studni głębinowej, która zaopatrzy w wodę mieszkańców misji, ale również pobliskich sąsiadów, ponieważ jeszcze jest wielu takich, którzy często szukają wody w pobliskiej rzece.  

Jak refren powracają słowa jednego z mieszkańców Passa, wioski w której ks. bp Wiktor sprawował mszę św. „Był to dla nas wielki dzień i wielka łaska”. Wspólnota, w której życie chrześcijańskie rozpoczęło się przed 15 laty, dzisiaj cieszy się nawet powołaniem kapłańskim i jak wszystko będzie dobrze, diakon z Passa będzie miał świecenia kapłańskie w lipcu. Już dzisiaj wierni z tej wspólnoty pragną przygotować się do pierwszej mszy św. i nie czekając na szczególną pomoc, prosili o pozwolenie i przystępują do budowy nowej kaplicy z materiałów im dostępnych. Przykład tej wspólnoty zachęca do systematycznych wizyt duszpasterskich w pozostałych 10 wspólnotach, w których, jak co roku, odbywa się przygotowanie do chrztu i pierwszej Komunii.

Dziękując Bogu za dar tych dwóch jubileuszy, z nadzieja wpatruję się w przyszłość. Jest wiele projektów do wykonania: budowa przedszkola, liceum, może internatu, utworzenie nowej parafii w Gamboma czy nowych wspólnot na terenie obecnej parafii. Dziękując za wszelką życzliwość, pragnę prosić o modlitwę na czas mojej dalszej posługi w Gamboma.

 

ks. Tomasz Kania
Republika Konga
Głoście Ewangelię 1(2009), s. 32-34.