Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Elżbieta Wryk

Pani Elżbieta Wryk pracuje w Afryce ósmy rok. Obecnie jest administratorem szpitala w Bagandou, który przez misjonarzy postawiła i którym się opiekuje diecezja tarnowska.

Bagandou, 21 stycznia 2009 r.

Drodzy Czytelnicy!  

„Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego – bo byłem chory, a odwiedziliście Mnie!” (Mt 25,34b.36b) – te Jezusowe słowa nabrały dla nas szczególnego znaczenia, kiedy w sobotę 17 stycznia br. przeżywaliśmy razem z wszystkimi chorymi i personelem szpitala, odwiedziny ks. Bp. Wiktora Skworca, ordynariusza diecezji tarnowskiej. Ksiądz Biskup przyjechał do nas razem z trzema księżmi oraz z siostrami pasterzankami, które rozpoczynają pracę w misji w Bagandou.

Zarówno pracownicy szpitala (8 Afrykańczyków, w tym chirurg, położna, pielęgniarze i salowy, oraz Polacy: położna, 2 lekarki, konserwator i ja), jak i wszyscy pacjenci i ich rodziny, którzy towarzyszą swoimi chorym przez cały czas leczenia, oczekiwali bardzo na odwiedziny tak ważnego gościa. Po uroczystej celebracji Eucharystii w naszym Kościele parafialnym, w której wziął udział prawie cały personel szpitala, biskup Wiktor, wraz z towarzyszącymi mu osobami, udał się z wizytą do szpitala. Najpierw zobaczył salę operacyjną, opatrunkową i inne pomieszczenia, następnie pomodlił się z pracownikami szpitala i odwiedził chorych, udzielając im błogosławieństwa Bożego. Ksiądz Biskup poświęcił również budynek, w którym mieszczą się sale chorych, oraz nowe krzyże, które zostały zawieszone w gabinetach i w salach chorych. Mówiąc o pracy i coraz to nowych potrzebach, jakie stają przed nami, przedstawiliśmy ks. Biskupowi roboczy plan nowego budynku, w którym jest przewidziane przede wszystkim laboratorium – najpilniejsza potrzeba naszego szpitala.  

Nasz technik chirurgii, pan Honore Belekpian, przedstawił Księdzu Biskupowi sprawozdanie z ostatnich miesięcy pracy szpitala po ponownym otwarciu, które miało miejsce 17 listopada 2008 r. Ze wzruszeniem wyraził również wdzięczność dla Kościoła w Polsce, szczególnie dla dzieci tworzących grupy kolędników misyjnych w diecezji tarnowskiej, gdyż to właśnie dzięki ofiarom zebranym przez nich szpital został wybudowany. Dziękując za wsparcie materialne i modlitewne, dzięki któremu szpital mógł na nowo podjąć tak bardzo potrzebną tu posługę, wyraził także potrzebę i gorącą prośbę o rozbudowę istniejących już budynków, by w ten sposób zarówno poszerzyć zakres opieki medycznej, jak i objąć nią większą niż dotychczas ilość ludzi.

Nasz Gość podziękował wszystkim pracownikom za tak bardzo wymierne zaangażowanie na rzecz maluczkich i bezbronnych. Przypominał, że nasza praca ma być służbą całemu człowiekowi w jego aspekcie fizycznym, ale i duchowym, zwłaszcza jako szpital, który jest katolicki, prowadzony przy misji. Zapewnił wszystkich o pamięci modlitewnej, zarówno swojej, jak i Kościoła w Polsce, życzył nam dużo sił i wytrwałości w pracy, która nie należy do łatwych. Wyraził również gotowość pomocy w budowie nowych budynków szpitalnych.

Jesteśmy wdzięczni za odwiedziny Księdza Biskupa, za to, że przyjechał zobaczyć na własne oczy warunki naszej pracy i życia na misjach. Jego odwiedziny to umocnienie dla nas przez wspólną modlitwę, błogosławieństwo, ale także świadectwo wobec innych, że rzeczywiście jesteśmy posłani przez Kościół, który również w jego osobie pamięta o nas i nieustannie się troszczy o potrzeby nasze i naszych podopiecznych.  

 

Elżbieta Wryk
Republika Środkowoafrykańska
Głoście Ewangelię 2(2009), s. 22-23.