Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

ks. Paweł Paździoch

Pracujący w Peru ks. Paweł Paździoch opowiada o powstaniu dziecięcego zespołu będącego miejscowym odpowiednikiem polskiej „Arki Noego”. Dzieci dzielą się swoja wiarą i radością poprzez śpiew. Dzieci te były również w Polsce.

Lima, 31 sierpnia 2006 r.

Kochani,

Pozdrawiam z dalekiego Peru. Chciałbym podzielić się z Wami radością pracy z dziećmi, a zwłaszcza genezą powstania zespołu dziecięcego Arca de Noe, czyli Arka Noego. Otóż powstała ona w 2002 roku wśród dzieci mieszkających w najuboższych sektorach(slumsy) parafii Santa Maria de Huachipa. Zespół tworzą dzieci w wieku od 6 do 14 lat pochodzące z domów, gdzie brakuje wody, kanalizacji, światła, jedzenia, ale jeszcze bardziej miłości. W dziele ewangelizacji dzieci zawsze odgrywały bardzo ważną rolę ze względu na swa szczerą i ufną wiarę w Bożą Opatrzność. Staje się to jeszcze bardziej czytelne, gdy ewangeliczny przekaz jest wyśpiewany, a czasami wręcz wykrzyczany przez tych, którzy cierpią najbardziej.

Przetłumaczone na język hiszpański piosenki Arki Noego szybko stały się narzędziem głoszenia Dobrej Nowiny w Peru. Praca duszpasterska wśród najmłodszych owocuje nie tylko radością śpiewania w zespole, ale i większym zaangażowaniem w życie parafii. W czerwcu 2002 roku na zaproszenie Papieskich Dzieł Misyjnych Arca de Noe przypłynęła do Polski i uczestniczyła Kongresie Misyjnym Dzieci w Częstochowie. W czasie pobytu w Polsce pan Robert Friedrich, założyciel polskiej Arki, nagrał w swoim domowym studio hiszpańskojęzyczną wersję płyty „A Gu Gu”.
Podczas pobytu w Polsce dzieci z Peru dzieliły się swoją wiarą przez koncerty i prezentacje w Poznaniu, Warszawie, a także w diecezji tarnowskiej w szkołach i parafiach: w Laskowej, Ryglicach i Zblitowskiej Górze. Piosenki Arca de Noe zostały także wykorzystane w grze multimedialnej o charakterze edukacji religijnej pt. „Yo soy” wydanej w Hiszpanii. W Peru zespół jest gościem programów TV katolickiej, ale także TV publiczna zaprasza dzieci ze slumsów do swych audycji.

Dzieło ewangelizacji jest kontynuowane w wielu parafiach diecezji Lima, Chosica i w górach, w Huancayo. W grudniu 2005 ukazała się nowa płyta. Tym razem dzięki pomocy muzyków z Polski i z Peru powstała CD z kolędami pt. „Canten Navidad”. „Dzielimy się tym, co sami otrzymaliśmy jako dar” – to motto zespołu. Wierzą, że Pan Bóg ma przygotowanych dla nich wiele prezentów...by mogli się dalej nimi dzielić.

ks. Paweł Paździoch
Peru
Głoście Ewangelię 4(2006), s. 20-21.