Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo MabokoKolędnicy Misyjni - 2008 r.

 

Rozwój akcji kolędników misyjnych w diecezji

 

  Plik dźwiękowy z kolędą afrykańską

 

Konkursy fotograficzny - Kolędnicy misyjni 2008
 
I Miejsce – nie przyznano
II Miejsce – parafia Tęgoborze
III Miejsce – parafia Gołkowice
 
Prezentujemy zdjęcia nadesłane przez zdobywcę II miejsca:
 
Przygotowania do kolędowania
Rozesłanie kolędników
Kolędnicy w drodze
Kolędnicy w domu
Podczas liturgii uroczystości Objawienia Pańskiego
 
W ubiegłym roku zwycięzcą konkursu została parafia pw. Wszystkich Świętych w Krościenku.

 KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE STROJE

I Miejsce ex-aequo
– parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Iwkowej
– parafia pw. Najśw. Maryi Panny Wniebowziętej w Wielogłowach
II Miejsce – parafia pw. św. Antoniego w Gołkowicach  
III Miejsce – parafia pw. św. Marcina w Czarnym Potoku  
 
 

 


SARA MBI GA ZO
czyli XI Spotkanie Kolędników Misyjnych diecezji tarnowskiej.
 
Szesnasty rok misyjnego kolędowania w diecezji tarnowskiej zakończyło uroczyste spotkanie kolędników misyjnych z biskupem Wiktorem Skworcem w parafii pw bł. Karoliny Kózkówny w Tarnowie dnia 10 stycznia 2009 r.
Rzesza przeszło 2850 dzieci, przebranych za kolędnicze postacie takie jak: króle, pastuszki, anioły, dzieci afrykańskie i latynoamerykańskie, pełnym głosem mogącym poruszyć ziemię i niebo wołała Sara mbi ga zo czyli pomóż mi żyć na miarę człowieka, pomóż mi godniej żyć. To zdanie w języku sango, w jakim głoszą Ewangelię misjonarze w Republice Środkowoafrykańskiej zamienione w słowa piosenki i melodię, zdominowało nie tylko śpiew przed Eucharystią, ale rozbrzmiewało w przeszło 360 parafiach diecezji, gdzie w okresie od drugiego dnia świąt czyli św. Szczepana do 31 grudnia 2008 r., grupy misyjnych kolędników pod takim hasłem wędrowały od domu do domu i głosiły Dobrą Nowinę o Narodzeniu Pana Jezusa.
 
Spotkanie, jak co roku, rozpoczęła Eucharystia, sprawowana pod przewodnictwem Pasterza diecezji wraz z przeszło 40 prezbiterami, którzy przybyli na spotkanie z małymi misjonarzami Jezusa. Witając dzieci, przybyłych z nimi opiekunów (przeszło 30 sióstr zakonnych i 200 osób świeckich) oraz Księdza Biskupa, ks. Krzysztof Czermak gratulował najmłodszym takiego bezinteresownego zaangażowania na rzecz ich rówieśników z krajów misyjnych. Tradycyjnym już gestem, pomachania dłońmi i gwiazdami, dzieci przywitały swojego Biskupa i siebie nawzajem oraz wręczyły księdzu Biskupowi pamiątkową bańkę z afrykańskimi motywami.
 
Podczas homilii, biskup Wiktor docenił trud kolędniczy, jakiego podjęły się dzieci i ich opiekunowie, ale zauważył również, że to zaangażowanie powinno się rozwijać w ramach grup Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Szczególną okazją do tego był miniony rok jubileuszowy 150-lecia istnienia PDMD w Polsce oraz obecny rok jubileuszowy 150-lecia istnienia tego Dzieła w diecezji tarnowskiej. Wypada mieć tylko głęboką nadzieję, że opiekunowie i dzieci nie zmarnują tych okazji i na serio zaangażują się w działalność Dzieła, tworząc jego grupy w szkołach i parafiach.
W symbolicznej procesji z darami, dzieci przyniosły listy do misjonarzy w Republice Środkowoafrykańskiej, którym w tym roku, między innymi, pomagali kolędnicy misyjni, a które to Ksiądz Biskup zabrał, aby osobiście przekazać adresatom. Wśród darów były również kiełkujące ziarna symbol troski o każde życie, pusta miska – znak solidarności z głodującymi i mapa diecezji tarnowskiej z zaznaczonymi parafiami, w których czynnie działa PDMD.
 
Po zakończonej Eucharystii kolędnicy z parafii Wielogłowy (zwycięzcy konkursu na najładniejsze stroje z ubiegłego roku) zakolędowali Księdzu Biskupowi i w imieniu wszystkich dzieci wręczając pamiątkową bombkę.
Śpiew podczas Eucharystii oraz tegoroczny „przebój” Sara mbi Ga zo, jak i koledę Noël Marie a du na e Jesus, animowała schola dziewczęca z zespołem z parafii Ciężkowice.
 
Podczas przerwy, na gorącą herbatę i drożdżówkę, odbył się już tradycyjnie konkurs na najpiękniejsze stroje kolędnicze, w którym wzięło udział 27 zgłoszonych wcześniej parafii. Tym razem jury przyznało ex-aequo I miejsce grupie kolędników z parafii Iwkowa i Wielogłowy, II miejsce zajęły dzieci z Gołkowic, a trzecie kolędnicy misyjni z Czarnego Potoku.
 
Nagrody i dyplomy za udział w konkursie wręczył ks. Jan Piotrowski dyr. krajowy PDM, który obecny był na spotkaniu wraz z ks. Piotrem Boracą z centrali warszawskiej. Z dziećmi spotkali się również misjonarze: ks. Wojciech Wątroba pracujący w Peru i ks. Piotr Kluza z Kazachstanu. Miłą niespodzianką było wręczenie przez dyrektora PDM w Polsce, symbolicznej okolicznościowej szklanej kuli dla diecezji tarnowskiej, doceniając jej zaangażowanie w rozwój PDMD.
 
Choć styczniowa zima dała się we znaki, to wszyscy wyjeżdżali zadowoleni i uśmiechnięci, zawożąc do swoich parafii dyplom uczestnictwa w spotkaniu, pamiątkowe plakietki, a nade wszystko, radość z czynionego dobra i zdolności do ofiar.
 
Oby ten zapał chciał utrwalić się przez cały rok w dziecięcych sercach, przez ich czynny udział w PDMD, w czym powinni pomóc im katecheci, rodzice i wychowawcy.
Zaproszenie na II Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci na dzień 6 czerwca 2009 r. przyjęte zostało entuzjastycznie. Spełni się marzenie niektórych, aby takie spotkanie robić w letnich miesiącach, mamy nadzieję, że będzie o wiele cieplej i to nie tylko ze względu na porę roku, ale przede wszystkim na otwarte i gorące dziecięce serca, chcące nieustannie pomagać swoim rówieśnikom w krajach misyjnych w ramach PDMD.
s. Kinga Kozdrój

 

 

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;