Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo MabokoKolędnicy Misyjni - 1998 r.

   

 

Nasze dzieci z Wietnamu

Ofiary zebrane przez kolędników misyjnych 1998 w naszej diecezji, zostały przekazane przez pośrednictwo PDM w Warszawie do Wietnamu do archidiecezji Ho Chi Minh i diecezji Kontum. W tej pierwszej proboszcz Nguyen Dinh Tan w parafii Thanh Da organizuje edukację ogólną i katechetyczną dla 900 dzieci ubogich i opuszczonych przez rodziców oraz pomoc medyczną. W parafii powstaną dwa budynki dla tych celów. Mieścić one będą w sobie mały ośrodek zdrowia. W drugiej diecezji pieniądze zostaną przeznaczone na utrzymanie 310 dzieci w konwiktach prowadzonych przez siostry ze zgromadzenia św. Pawła z Chartres. Siostry przyjmują ubogie i niedożywione dzieci ze szczepów górskich. Zapewniają formację szkolną, książki, wyżywienie i leczenie.


  I SPOTKANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH DIECEZJI TARNOWSKIEJ
NOWY SĄCZ - PAR. ŚW. MAŁGORZATY 6 STYCZNIA 1999

JUŻ DWA TYSIĄCE MIJA LAT...

Słowami tej misyjnej piosenki, dnia 6 stycznia 1999 roku w Nowym Sączu, setki dzieci z diecezji tarnowskiej rozpoczęły wielkie świętowanie. Wielkie, gdyż złożyło się na nie kilka okazji. Po pierwsze dzień 6 stycznia jest już od 49 lat obchodzony na świecie jako Misyjny Dzień Dzieci. To w roku 1950 ówczesny papież Pius XII, ustanowił ten dzień patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, chcąc jednocześnie zachęcić wszystkie katolickie dzieci do wstąpienia w jego szeregi oraz przypomnieć im, że miliony ich rówieśników w krajach misyjnych cierpi nędzę duchową i materialną. W tym szczególnym dniu najmłodsi członkowie Kościoła starają się, aby przez modlitwę, dobre uczynki, wyrzeczenia i groszowe ofiary przyjść z pomocą dzieciom z krajów misyjnych. Dzień ten jest też wspaniałą okazją, aby w szeregi PDMD włączyć nowe, gotowe do służby braciom na wszystkich kontynentach, dziecięce serca.

To wielkie świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą św., w Bazylice Kolegiackiej, której przewodniczył ks. Krzysztof Czermak - wikariusz biskupi ds. misji. W homilii kaznodzieja wezwał dzieci do radości, jaką charakteryzowali się trzej królowie. W tym kontekście zapytał swoich małych słuchaczy o gotowość do pracy na rzecz cierpiących rówieśników w krajach misyjnych. Odpowiedzią były setki dziecięcych rąk podniesionych do góry. Czy ten zapał nie zgaśnie, zależeć będzie w dużym stopniu od parafii i szkół, do których dzieci powrócą, a zwłaszcza od duszpasterzy i katechetów. Swoją misyjną troskę o tych, którzy nie znają jeszcze Ewangelii i cierpią różnego rodzaju niesprawiedliwości, uczestnicy Mszy św. wyrazili w modlitwie powszechnej, prosząc Boga o nowych misjonarzy oraz o pokój i miłość dla wszystkich dzieci świata. Przynosząc do ołtarza symboliczne dary w postaci Pisma św., stuły, lekarstw, miseczki ryżu, adwentowych schodków, dzieci ofiarowały również swoje serca gotowe do modlitwy i ofiary w intencjach swoich rówieśników w krajach misyjnych.

Po zakończonej Mszy św., trójka dzieci w regionalnych strojach, niosąc piękną gwiazdę, poprowadziła tłumy dzieci z kościoła na sądecki rynek. Za gwiazdą szły również dzieci, które były ucharakteryzowane na wzór swoich rówieśników z pięciu kontynentów, niosąc plansze z nazwą odpowiadającą ich przebraniu.

To tu rozpoczęła się druga część świętowania, czyli Pierwszy Diecezjalny Przegląd Kolędników Misyjnych, w którym wzięło udział około 100 grup kolędniczych z 23 parafii. W konkursie na najatrakcyjniejszy strój kolędniczy zwyciężyła grupa z parafii Wielogłowy, choć konkurencja była duża. Za podstawowe kryterium tego konkursu jury przyjęło fakt, iż w tym roku dzieci pomagały wietnamskim rówieśnikom, dlatego zwracano uwagę, aby w kolędniczej grupie jedno z dzieci takowe przypominało. Cieszy fakt, że coraz więcej parafii włącza się w akcję misyjnego kolędowania, a miejmy nadzieję, że pierwsze spotkanie tych grup przyczyni się do tego, iż dołączą do nich wszystkie pozostałe parafie naszej diecezji.

Kolejnym powodem do wielkiego świętowania było rozpoczęcie przez najmłodszych członków Kościoła tarnowskiego obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000 pod hasłem Zacznijmy razem. Wszystkie dzieci zebrane w dniu 6 stycznia w Nowym Sączu podzieliły się na pięć grup według nazw kontynentów i w pięciu różnych salach miały możliwość odciśnięcia swojej stopy na specjalnie przygotowanej kartce papieru. Jedną kartkę zostawiły, a drugą zabrały nie tylko na pamiątkę, ale również po to, aby przyjechać z nią za dwa lata, czyli w 2001 roku, aby móc na odwrocie pozostawić ślad swojej drugiej stopy. Pozostawione stopy zostaną przesłane w Roku Jubileuszowym do Rzymu, a potem do Ziemi Świętej. Wcześniej jednak spośród nich wylosowano trzy, jedną z Brzeska i dwie z Nowego Sącza, ich właściciele pojadą w roku 2000 do Rzymu. Odbijanie stóp nie miało być tylko zabawą i atrakcją, ale miało symbolizować przejście dzieci w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa oraz uświadomić im, jak bardzo powinny być wdzięczne Panu Bogu za dar wiary, oraz zmobilizować do większego zaangażowania się w działalność misyjną Kościoła, zwłaszcza w ramach ich Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Chociaż sądeckie spotkanie odbywało się w dniu nauki szkolnej, a w parafiach dniu świątecznym, dla wielu wychowawców, nauczycieli, katechetów, kapłanów i sióstr zakonnych nie było problemem zorganizowanie dzieci i przyjazd z nimi. W spotkaniu bowiem wzięło udział 28 parafii spoza Nowego Sącza oraz dzieci z sądeckich parafii i szkół. Wszystkich razem było około 2000 małych chrześcijan.

Miejmy nadzieję, że ten pierwszy zjazd misyjnych kolędników przejdzie w tradycję kontynuowaną przez coraz liczniejsze grupy ze wszystkich parafii naszej tarnowskiej diecezji.


Konkurs na stroje - Kolędnicy misyjni 1998

I Miejsce: parafia Wielogłowy

 

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;